Man blir alltid glad när man tar sig en tur till Vambåsa Naturreservat! Här finns många olika fåglar, bl a örn, som vi på avstånd fick avnjuta vid detta tillfälle.

Örn vid Vambåsa.

Här finns mer information om Vambåsa Naturreservat.